dinsdag 7 maart 2017

RECENSIE VINTAGE - PATTY STENGER / UITGEVERIJ DE GEUS
Deze recensie is ook opgenomen in ZIN Boekenclub.

In Vintage brengt Stenger een, om diverse redenen uit het verleden als het heden, getroebleerde familie in beeld. Gebrek aan onderlinge communicatie door angst voor negatieve reacties of afwijzing brengen sommige personages ertoe zich bij situaties neer te leggen en zaken te laten doorsudderen. 

Dit ligt wat genuanceerder bij Cecile, de controlfreak die met ijzeren hand de designwinkel van haar vader probeert te leiden. Wanneer haar zoon Jord, na een aantal mislukte studies, wil participeren in het bedrijf geeft zij niet thuis. Wat weet zo'n jongen nou van zakendoen? Deze bijna minachtende houding wordt haar niet in dank afgenomen, maar gelukkig toont Jord over ruggengraat te beschikken en laat zich niet met een kluitje in het riet sturen.

Dat er sprake is van frictie tussen Cecile en haar kinderen (ze heeft ook een dochter met wie het contact niet florissant verloopt) kun je wel verwachten met haar vrij stugge en alwetende houding, waar ze zich overigens niet van bewust blijkt te zijn. In haar ogen doet ze er alles aan de banden aan te halen. Als lezer zou je haar wel even flink door elkaar willen schudden, maar tegelijkertijd wekt ze ook sympathie op. 

Dit schijnt Cecile overigens niet van een vreemde te hebben, blijkens haar vaders gedrag. Wanneer ze hem noodgedwongen, vanwege gezondheidsredenen, in huis neemt, komt hun relatie als in een dampend sissende snelkookpan onder druk te staan. Dat dit uiteindelijk resulteert in een oververhitte ontlading voel je al aankomen. De passages over Anton die met zijn ziekte worstelt en zijn ogen voor de waarheid sluit zijn indringend en intens.

Doordat Stenger vanuit zijn belevingswereld schrijft voel je zijn chaos en de paniekerige angst voor het onbekende dat steeds vaker vat op hem krijgt en zijn karakter aantast. Hierin belicht Stenger een actueel maatschappelijk thema waar mensen in soortgelijke situaties zich in zullen kunnen herkennen. 

Ondanks dat dit thema niet nieuw is en ik dit concept al in tal van andere romans heb zien voorbijkomen. Maar door haar schrijfstijl en humor heeft ze me, over de hele linie genomen, weten te boeien met deze getroebleerde familieleden die allemaal zo hun eigen geheimpjes hebben, de een groter en met meer impact dan de ander. 

OVER DE AUTEUR
Patty Stenger maakt met Zuidas haar thrillerdebuut. Ze verdiende ruimschoots haar sporen als scenarist en producent van televisieseries, films, toneelstukken en muziektheater. Ook schreef ze verschillende films in opdracht, waarvan er vele werden bekroond op internationale filmfestivals, zoals Moondog, De Verleiding en Matteo's Madness.

BOEKINFO
Vintage - Patty Stenger
Nederlands
Uitgeverij De Geus
Genre Literaire fictie
Uitgave Paperback, 190 blz.
Verschenen 2017


Geen opmerkingen:

Een reactie posten